Showing posts from May, 2021

Begini Cara Ajaib Sedekah Membawa Berkah

Post a Comment
Ada banyak sekali anjuran sedekah bermunculan di media sosial, ceramah ustadz, dan buku-buku agama. Benarkah sedekah membawa berkah? Bagaimana mungki…

Prinsip Syariah dalam Muamalah: Semua Boleh, Kecuali yang Dilarang

Post a Comment
Secara prinsip syariah dalam muamalah, semua transaksi adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Maka menjadi wajib bagi kita untuk mempelajar…